White-throated Needletail

Stekelstaartgierzwaluw Stekelstaartgierzwaluw
Audio: 

Frank Lambert ( www.xeno-canto.org )