Temminck's Stint

Temmincks Strandloper Temmincks Strandloper
Audio: 

J. Matusiak( www.xeno-canto.org )