Pied Wheatear

Bonte Tapuit Bonte Tapuit
Audio: 

F. Deroussen ( www.xeno-canto.org )