Pallid Swift

Vale Gierzwaluw Vale Gierzwaluw
Audio: 

L. Gracia ( www.xeno-canto.org )