Northern Waterthrush

Noordse Waterlijster Noordse Waterlijster
Audio: 

Antonio Xeira ( www.xeno-canto.org )