Greylag Goose

Grauwe Gans Grauwe Gans Grauwe Gans
Audio: 

P. Aberg ( www.xeno-canto.org )